Prekovremeni rad i uvećana zarada – naknada štete

Često postavljeno pitanje jeste upravo – šta je prekovremeni rad, i šta preduzeti kada poslodavac nije isplatio uvećanu zaradu sa prekovremene sate? Kako dokazati prekovremene sate? Odgovore na ova pitanja pronaći ćete u ovom tekstu.

Prekovremeni rad i uvećana zarada – naknada štete Read More »