Usluge

Advokatska kancelarija Vukićević pruža advokatske usluge u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i Vojvodine, Kodeksom profesionalne etike advokata i Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 
obezbedjenje naplate potrazivanja novi sad

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

 

Pravo stranaca- Foreigners law

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

Potrebna Vam je pravna pomoć ili konsultacije?

Stojimo Vam na raspolaganju!

Najnovije iz bloga

Scroll to Top