Blog

Parking servis novi sad, pauk, odnošenje vozila i kako se odbraniti.

Parkiranje na zelenoj površini – kako osporiti kaznu?

Na teritoriji Novog Sada, parkiranje vozila na „zelenoj površini“ je predviđeno kao komunalni prekršaj, za koji je izriče kazna u visini od 25.000 dinara. Takođe, vlasnik ili korisnik vozila dužni su da plate naknadu za odvoženje vozila „paukom“ u zavisnosti od vrste prekršaja i težine vozila.

Čitaj još
Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

Čitaj još

Vožnja pod dejstvom alkohola – kazne

Za prekršaje koji sankcionišu upravljanje vozilom po dejstvom alkohola izriču se zakonom propisane kazne – kazna zatvora, novčana kazna, kao i mera zabrane upravljanja vozilom i kazneni poeni.

Čitaj još

Kupovina kuće ili stana u braku

Kupac koji je u braku, prilikom kupovine nepokretnosti, treba da vodi računa i da bude upoznat sa osnovnim pravilima sticanja i oporezivanja sticanja nepokretnosti. Kupac stana ili kuće, pre svega treba da odluči da li će nepokretnost steći kao posebnu ili zajedničku svojinu, ili kao susvojinu.

Čitaj još
Kupovina polovnih automobila, auto plac, automobil sa greškom.

Reklamacija polovnog automobila sa greškom ili nedostatkom

Pravo kupaca polovnih automobila zaštićeno je Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko ste kupili polovan automobil, koji je ubrzo pokazao kvar ili grešku, možete ostvariti svoje pravo na opravku o trošku prodavca, zamenu automobila, umanjenje cene ili raskid ugovora.

Čitaj još
Scroll to Top