Kupovina polovnih automobila, auto plac, automobil sa greškom.

Reklamacija polovnog automobila sa greškom ili nedostatkom

Pravo kupaca polovnih automobila zaštićeno je Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko ste kupili polovan automobil, koji je ubrzo pokazao kvar ili grešku, možete ostvariti svoje pravo na opravku o trošku prodavca, zamenu automobila, umanjenje cene ili raskid ugovora.

Reklamacija polovnog automobila sa greškom ili nedostatkom Read More »