držanje marihuane za sopstvenu upotrebu advokat novi sad

Držanje opojne droge u manjoj količini za ličnu upotrebu

U smislu krivičnog dela Neovlašćeno držanje opojnih droga ( čl. 246a st. 1 KZ ), manju količinu opojne droge može predstavljati i količina od 270 grama opojne droge marihuana.

Držanje opojne droge u manjoj količini za ličnu upotrebu Read More »