Parking servis novi sad, pauk, odnošenje vozila i kako se odbraniti.

Parkiranje na zelenoj površini – kako osporiti kaznu?

Na teritoriji Novog Sada, parkiranje vozila na „zelenoj površini“ je predviđeno kao komunalni prekršaj, za koji je izriče kazna u visini od 25.000 dinara. Takođe, vlasnik ili korisnik vozila dužni su da plate naknadu za odvoženje vozila „paukom“ u zavisnosti od vrste prekršaja i težine vozila.

Parkiranje na zelenoj površini – kako osporiti kaznu? Read More »