saobraćaj

Parking servis novi sad, pauk, odnošenje vozila i kako se odbraniti.

Parkiranje na zelenoj površini – kako osporiti kaznu?

Na teritoriji Novog Sada, parkiranje vozila na „zelenoj površini“ je predviđeno kao komunalni prekršaj, za koji je izriče kazna u visini od 25.000 dinara. Takođe, vlasnik ili korisnik vozila dužni su da plate naknadu za odvoženje vozila „paukom“ u zavisnosti od vrste prekršaja i težine vozila.

Povreda vrata usled saobraćajne nezgode

Naknada štete u saobraćaju – trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata česta je posledica saobraćajnih nezgoda. Definiše se kao laka telesna povreda koja se javlja kao posledica ubrzavajuće – usporavajućeg mehanizma energije koja se prenosi na vrat, uglavnom kao posledica sudara motornih vozila. Trzajna povreda vrata leči se fizikalnom terapijom, dok se u prvim danima često koristi ortopedska kragna za vrat.

Scroll to Top