Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.​

Advokatska kancelarija Vukićević pruža pravnu pomoć fizičkim licima u odnosima sa prodavcima i pružaocima usluga, sa posebnim fokusom na zaštitu korisnika i potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa ( „komunalne usluge“ ).

Prava potrošača, a obaveze trgovaca i pružalac usluga, regulisani su Zakonom o zaštiti potrošača ( Zakon o potrošačima ) Republike Srbije, Zakonom o komunalnim uslugama, Zakonom o elektronskoj trgovini i drugim aktima.

advokat novi sad potrošačko pravo komunalne usluge

Ovim zakonima predviđena su sledeća osnovna prava potrošača:

  • zadovoljenje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga
  • bezbednost zaštita od roba koje su opasne po život i zdravlje, imovinu ili životnu sredinu
  • obaveštenost dostupnost i raspolaganje informacijama i podacima koji su neophodni za razuman izbor usluge
  • izbor – mogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cenama uz odgovrajući kvalitet
  • pravna zaštita – zaštita prava potrošača u zakonom predviđeno postupku i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac

Možete nam se javiti radi:

  • podnošenja reklamacije i zastupanja u postupcima reklamiranja robe ili usluge
  • podnošenja prigovora protiv izvršenja povodom pruženih komunalnih usluga
  • iniciranja postupka kolektivne zaštite potrošačkih interesa
  • naknade štete koju Vam pričini trgovac ili pružalac usluga
Ukoliko smatrate da su povređena vaša prava kao potrošača, kontaktirajte nas radi procene vaše pravne situacije.

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top