Pravo osiguranja

Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja

Pravo osiguranja je grana prava koja kao centralni ima pojam ugovora o osiguranju, a uređuje imovinskopravne odnose između osiguravajućih kuća i osuguranika, ugovarača osiguranja ili korisnika prava.

Bavljenje ovom granom prava od advokata zahteva pre svega temeljno razumevanja osnovnih pojmova delatnosti osiguranja, koji pored pravnog imaju i tehničko-ekonomske karakteristike.

Pravo osiguranja, između ostalog, podrazumeva i uređuje prava o obaveze povodom:

pravo osiguranja
  • Obavezno osiguranje u saobraćaju
  • Osiguranje života
  • Osiguranje imovine
  • Osiguranje delatnosti

Možete nam se javiti radi:

  • podnošenja reklamacije i zastupanja u postupcima reklamiranja robe ili usluge
  • podnošenja prigovora protiv izvršenja povodom pruženih komunalnih usluga
  • iniciranja postupka kolektivne zaštite potrošačkih interesa
  • naknade štete koju Vam pričini trgovac ili pružalac usluga
Ukoliko smatrate da su povređena vaša prava kao potrošača, kontaktirajte nas radi procene vaše pravne situacije.

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top