Ugovorno pravo

Ugovorni odnosi su nezaobilazan deo svakodnevnog života, iako uglavnom ovaj aspekt prolazi nezapaženo.

Svest o pravima i obavezama, nažalost, uglavnom dođe do izražaja kada neko Vaše pravo bude povređeno.

Zbog toga je bitno da svaki pravni posao koji sklapate bude stručno i savesno pripremljen, kao i da u celom postupku pregovaranja i ugovaranja budete pravno bezbedni.

ugovorno pravo
Od advokata se u postupcima ugovaranja očekuje, pored detaljnog poznavanja zakonskih pravila, i kreativnost u iznalaženju rešenja koja su u interesu obe ugovorne strane, i koja neće izazvati sporove u budućnosti.

Javite nam se radi sastavljanja svih vrsta ugovora:

  • ugovori o kupoprodaji nepokretnosti
  • ugovori o kupoprodaji putničkih vozila ili poljoprivrednih mašina
  • ugovori o zakupu
  • ugovori o delu
  • ugovori o građenju
  • ugovaranje obezbeđenja potraživanja
Kada do spora iz ugovornih odnosa dođe, bitno je detaljno poznavati zakonska pravila i sudsku praksu iz oblasti ugovornog prava.

Možemo Vam pružiti sledeće usluge:

  • sastavljanje tužbi radi ispunjenja ugovorne obaveze
  • sastavljanje tužbi radi poništaja ugovora ili nekih ugovornih odredaba
  • zastupanje u sudskim postupcima povodom tužbi iz ugovora
Ukoliko Vam je potrebno pravno zastupanje povodom nekog od ovih pitanja, javite nam se i zakažite konsultacije ili nam postavite pitanje.
Scroll to Top