Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

Krivično pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog poretka određene države.
advokat novi sad krivično delo pravo krivičar
Materiju krivičnog prava uređuju pre svega Krivični zakonik (KZRS) i Zakon o krivičnom postupku (ZKP).

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u primeni krivičnog prava, i u krivičnim postupcima Vam može pružiti sledeće usluge:

  • odbrana i zastupanje pred organima unutrašnjih poslova
  • odbrana i zastupanje pred javnim tužilaštvom
  • zastupanje u postupku pregovaranja odlaganja krivičnog gonjenja ( „oportunitet“ )
  • sastavljanje prigovora i odgovora na optužnicu ili optužni predlog
  • odbrana pred sudovima
  • sastavljanje žalbi i ostalih pravnih lekova u krivičnom postupku
  • zastupanje lica oštećenih krivičnim delom i naknada štete

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top