Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Advokatska kancelarija Vukićević sa sedištem u Novom Sadu pruža usluge zastupanja i odbrane u prekršajnim postupcima.

Prekršajno pravo je skup zakonskih pravila koja predviđaju određena ponašanja kao prekršaje, kao i pravila postupka u kojem sud za takva ponašanja izriče sankcije.

Prekršajno pravo se uglavnom vezuje za saobraćajne prestupe, dok su pored ovih česti i postupci vezani za prekršaje u oblasti poreskog, carinskog i deviznog poslovanja.

advokat novi sad prekršaji saobraćajni prekršajno pravo

Uloga advokata kao branioca u prekršajnom postupku jeste pre svega:

  • analiza i pojašnjenje toka prekršajnog postupka i mogućih sankcija
  • prikupljanje i predlaganje dokaza u korist okrivljenog
  • prisustvovanje suđenjima i izvođenju dokaza pred sudom
  • sastavljanje pismene odbrane
  • sastavljanje žalbe i drugih pravnih lekova
Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći u ovim postupcima.

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top