Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Upravno pravo obuhvata široko polje zakonskih pravila koja primenjuju državni organi, organi pokrajinske i lokalne samouprave, kao i samostalni državni organi i organizacije.

Takođe, upravno pravo uređuje i pravila rada u vođenja postupaka od strane organa uprave.

upravno pravo advokat novi sad

Sudska zaštita prava građana pred organima uprave predviđena je u vidu upravnog spora koji zainteresovano lice vodi pred Upravnim sudom.

Advokatska kancelarija Vukićević pruža advokatske usluge iz oblasti upravnog prava:

  • pokratenje upravnih postupaka
  • zastupanje pred organima uprave
  • pokretanje i vođenje upravnih sporova

Potrebni su Vam pravna pomoć ili konsultacije?

Scroll to Top