Admin022

Prigovor protiv rešenja o izvršenju – komunalne usluge

Velik broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće za dug po osnovu pruženih komunalnih usluga ( dug za struju, dug za vodu, dug za gas ili grejanje ). Rešenje o izvršenju donosi javni izvršitelj, a prigovor dužnika je jedini pravni lek i jedina prilika da se ukaže na zastarelost duga. Evo kako ga podneti.

Prigovor protiv rešenja o izvršenju – komunalne usluge Read More »

Scroll to Top