Admin022

Prigovor protiv rešenja o izvršenju – komunalne usluge

Velik broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće za dug po osnovu pruženih komunalnih usluga ( dug za struju, dug za vodu, dug za gas ili grejanje ). Rešenje o izvršenju donosi javni izvršitelj, a prigovor dužnika je jedini pravni lek i jedina prilika da se ukaže na zastarelost duga. Evo kako ga podneti.

Lakša saobraćajna nezgoda

Lakša saobraćajna nezgoda – obaveze učesnika

Saobraćaj je sam po sebi konstantan izvor opasnosti. Nezgode se redovno dešavaju, i u slučaju da doživite saobraćajnu nezgodu, pre svega je bitno da ostanete smireni i da pokušate da smanjite tenzije. Takođe je bitno da znate i preduzmete sve zakonom predviđene korake, a da bi ostvarili pravo na naknadu štete, u punom iznosu.

Scroll to Top