Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Odgovorna, pouzdana i pristupačna advokatura u Novom Sadu.

Pomoći ćemo Vam da detaljno i pravilno razumete svoja prava i obaveze.

Kontaktirajte nas ili nas posetite u našoj advokatskoj kancelariji na adresi Ivana Kosančića 7, Novi Sad.

Kreativnost. Znanje. Odgovornost.

Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Advokatska kancelarija Vukićević se duže od 15 godina bavi pružanjem pravne pomoći i zastupanjem fizičkih I pravnih lica pred sudovima, organima državne uprave, organima poslodavaca i društvima za osiguranje. 

Neke od usluga koje pružamo:

  • sastavljanje svih vrsta ugovora, sporazuma i izjava
  • ostvarivanje prava na naknadu štete
  • ostvarivanje prava iz osiguranja
  • zaštita i uređenje prava iz radnog odnosa
  • zaštita prava potrošača komunalnih usluga
  • odbrana u krivičnom i prekršajnom postupku
  • osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica
  • pravno savetovanje
tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

Oblasti rada

2

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.

Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

odstetno pravo

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

radno

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

privredno

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

upravno

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Oblasti rada

2

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.

Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

odstetno pravo_1

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

imovinsko

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

radno

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

privredno

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

upravno

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Potrebna Vam je pravna pomoć ili konsultacije?

Stojimo Vam na raspolaganju!

OBLASTI RADA

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.
Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Drugačiji pogled na pravo

Naši klijenti o nama

Veoma dobra usluga, i pre svega pošten advokat s kojim može da se razgovara.
Dejan Keleman
Dobar advokat. Pomogao mi je mnogo kada je bilo potrebno. Sve preporuke!
Višnja Dimić
katedrala novi sad

Ivana Kosančića 7, Novi Sad

Gde se nalazimo?

Gde se nalazimo

Adresa: Ivana Kosančića 7, Novi Sad

katedrala novi sad
Scroll to Top