Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Odgovorna, pouzdana i pristupačna advokatura u Novom Sadu.

Pomoći ćemo Vam da detaljno i pravilno razumete svoja prava i obaveze.

Kontaktirajte nas ili nas posetite u našoj advokatskoj kancelariji na adresi Ivana Kosančića 7, Novi Sad.

Kreativnost. Znanje. Odgovornost.

Advokatska kancelarija Vukićević - Novi Sad

Advokatska kancelarija Vukićević se duže od 15 godina bavi pružanjem pravne pomoći i zastupanjem fizičkih I pravnih lica pred sudovima, organima državne uprave, organima poslodavaca i društvima za osiguranje. 

        Neke od usluga koje pružamo:

  • sastavljanje svih vrsta ugovora, sporazuma i izjava
  • ostvarivanje prava na naknadu štete
  • ostvarivanje prava iz osiguranja
  • odbrana u postupcima zbog carinskih prekršaja 
  • vraćanje privremeno oduzetih vozila zbog carinskih prekršaja
  • uređenje boravka stranaca u Republici Srbiji
  • zaštita prava potrošača komunalnih usluga
  • odbrana u krivičnom i prekršajnom postupku
  • osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica
  • pravno savetovanje
tingey-injury-law-firm-yCdPU73kGSc-unsplash

Oblasti rada

2

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.

Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

odstetno pravo

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

radno

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

privredno

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

upravno

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Oblasti rada

2

Pravo osiguranja

Ostvarivanje prava iz osiguranja, zaštita prava korisnika usluga osiguranja.

Efikasna i potpuna naplata svih potraživanja od osiguranja.

odstetno pravo_1

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

imovinsko

Imovinsko pravo

Utvrđivanje i dokazivanje prava svojine na nepokretnostima, pokretnim stvarima ili intelektualnim dobrima. Vođenje svih postupaka vezanih za pitanja vlasništva.

radno

Radno pravo

Advokatska kancelarija Vukićević ima dugogodišnje iskustvo u vođenju postupaka povodom zaštite prava po osnovu rada.

privredno

Privredno pravo

Osnivanje, promene, statusne promene i prestanak pravnog lica. Savetovanje i zastupanje pravnih lica u u poslovnim, radnim i poreskim postupcima.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

upravno

Upravno pravo

Pokretanje postupaka i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred organima državne uprave. Poresko savetovanje. Vođenje upravnih sporova.

Potrebna Vam je pravna pomoć ili konsultacije?

Stojimo Vam na raspolaganju!

Čime se bavimo?

Kratak opis o uslugama.

odstetno pravo

Odštetno pravo

Efikasna naknada svih vrsta štete. Savetovanje i zastupanje u sudskim i vansudskim postupcima radi ostvarenja naknade štete.

 
obezbedjenje naplate potrazivanja novi sad

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

potrosacko

Potrošačko pravo

Zaštita potrošača komunalnih usluga, podnošenje prigovora i žalbi u postupku pred javnim izvršiteljima i sudovima. Reklamacije i kolektivna zaštita potrošača.

 

Pravo stranaca- Foreigners law

Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma, savetovanje u ugovaranju i pobijanje nezakonitih i nepravičnih odredbi. Zastupanje u sporovima koji nastanu iz ugovora.

prekrsajno

Prekršajno pravo

Odbrana u prekršajnim postupcima, povodom sumnje na učinjene saobraćajne, carinske, privredne ili prekršaje protiv javnog reda i mira.

Asset 1

Krivično pravo

Odbrana u krivičnim postupcima pred sudom, tužilaštvom i policijom. Analiza i procena postupka i dokaza, kao i mogućih posledica. Zastupanje oštećenih lica.

Drugačiji pogled na pravo

Naši klijenti o nama

Veoma dobra usluga, i pre svega pošten advokat s kojim može da se razgovara.
Dejan Keleman
Dobar advokat. Pomogao mi je mnogo kada je bilo potrebno. Sve preporuke!
Višnja Dimić

Gde se nalazimo

Adresa: Ivana Kosančića 7, Novi Sad

katedrala novi sad
Scroll to Top